Dane teleadresowe

Formularz kontaktowy

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.
Adres: 37-700 Przemyśl, ulica Jasińskiego 18
www.fanina.pl, adres e-mail: info@fanina.pl
NIP: 795-02-01-248 REGON: 000037629
KRS: 0000100877 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 3.221.933,00 zł (wpłacony w całości)
Konto bankowe: 53 1240 2568 1111 0000 3629 3193

PL

poniedziałek, 14 Październik 2019

Projektowanie stron internetowych - Investmag