O Firmie

      Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. została założona w 1959 roku.
     Od początku swojej działalności specjalizuje się w produkcji wyrobów elektrotechnicznych, w szczególności dla potrzeb transportu kolejowego, przemysłu elektromaszynowego i energetyki.
 
     Lata doświadczeń oraz stałe dążenie do jak najlepszego spełniania oczekiwań Klientów sprawiły, że Fabryka może się pochwalić bardzo wysoką jakością i niezawodnością produkowanych wyrobów.
W 2004 roku wdrożono w zakładzie System Zarządzania Jakością i jest on od tej pory systematycznie aktualizowany na zgodność z PN-EN ISO-9001:2015.
     Polityka Spółki, systematyczne podnoszenie jakości i wydajności produkcji oraz chęć sprostania rosnącym oczekiwaniom rynku, powoduje konieczność ciągłego prowadzenia prac badawczo rozwojowych, permanentnego szkolenia załogi i podnoszenia kwalifikacji załogi.
 
Podstawowe informacje o firmie:
Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.
Adres: 37-700 Przemyśl, ulica Jasińskiego 18
NIP: 795-02-01-248 REGON: 000037629
KRS: 0000100877 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 3.221.933,00 zł (wpłacony w całości)
Konto bankowe: 53 1240 2568 1111 0000 3629 3193

poniedziałek, 14 Październik 2019

Projektowanie stron internetowych - Investmag