Elektromagnesy i cewki do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

ZASTOSOWANIE:

Elektromagnetyczne sterowanie rozdzielaczami w instalacjach hydrauliki siłowej lub pneumatyki pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

 

OPIS TECHNICZNY:

Elektromagnesy lub cewki do stref zagrożonych wybuchem są projektowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX indywidualnie wg wyspecyfikowanych potrzeb Klienta.

Każdorazowo przed podjęciem prac projektowych ustala się z Klientem:

 • grupę urządzenia przeciwwybuchowego,
 • kategorię urządzenia,
 • rodzaj ochrony przeciwwybuchowej,
 • zakres temperatur otoczenia,
 • stopień ochrony IP,
 • parametry elektryczne urządzenia,
 • parametry elektryczne zasilania,
 • parametry mechaniczne,
 • gabaryty,
 • rodzaj przyłącza elektrycznego,
 • sposób montażu.

 

W ramach realizacji projektu oferujemy:

 • opracowanie koncepcji wyrobu,
 • opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia badań i certyfikacji,
 • wykonanie prototypów do badań,
 • przeprowadzenie wstępnych badań w laboratorium zakładowym FAE „FANINA” S.A.,
 • wdrożenie produkcji seryjnej wyrobu.

 

Wszystkie  szczegóły są do uzgodnienia.

(rysunek poglądowy)

Wyślij zapytanie ofertowe

Oferta