Laboratorium Wzorcujące

AKREDYTOWANE LABORATORIUM WZORCUJĄCE

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej „FANINA” S.A.

Nr AP 187

Informujemy, że Laboratorium Wzorcujące F.A.E. „FANINA” S.A., uzyskało w dniu 6 maja 2019 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wzorcowania przekładników prądowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż poza zakresem akredytacji, nadal dostępne jest wzorcowanie przez laboratorium zakładowe wszystkich produkowanych przez nas przekładników oraz na życzenie Klienta przez Okręgowy Urząd Miar (OUM).

Oferta