Szukaj
Close this search box.

Deklaracje zgodności UE – przekładniki

Wszystkie produkowane przez nas przekładniki prądowe niskiego napięcia (nn) objęte są deklaracją zgodności producenta, w odniesieniu do:

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

Nawiązuje to do następujących norm zharmonizowanych, które zastosowane zostały w celu deklaracji zgodności:

– Norma PN-EN 61869-1:2009 – PRZEKŁADNIKI – Część 1: Wymagania ogólne

– Norma PN-EN 61869-2:2013-06 – PRZEKŁADNIKI – Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych

W odnośnikach poniżej znajdą Państwo certyfikaty i deklaracje zgodności do każdego z wyżej wizualnie przedstawionych modeli przekładników prądowych niskiego napięcia.