Szukaj
Close this search box.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fabryka Aparatury Elektromechanicznej Fanina S.A. z siedzibą przy ul. Jasińskiego 18, 37-700 Przemyśl;
tel.: (16) 676 56 00, fax: (16) 676 56 15, e-mail: info@fanina.pl

2. Cele i podstawa przetwarzania danych
Przekazywane przez Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie:

  • postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy.
  • marketingu poprzez przekazywanie klientom informacji i ofert dotyczących produktów F.A.E. Fanina S.A. z poszanowaniem regulujących te czynności przepisów prawa.
  • niezbędnym do realizacji umów (sprzedaży i dostawy produktów F.A.E. Fanina S.A.).
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 22 Kodeksu Pracy; RODO, art. 6, pkt. 1, lit.c).

 

3. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe dostępne są wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki, nie są i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Za wyjątek uznaje się podmiot realizujący niezbędne, określone umowie (sprzedaży
i dostawy) usługi kurierskie.

4. Zasada minimalizacji oraz okres przechowywania danych
Przetwarzając Państwa dane osobowe Fabryka Aparatury Elektromechanicznej Fanina S.A. kieruje się zasadą minimalizacji, a więc zbiera i przechowuje je wyłącznie w niezbędnym do realizacji powyższych celów zakresie i czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania,
  • sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania,
  • usunięcia danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, pod warunkiem, że nie istnieją prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

5. Integralność i poufność danych

Informujemy, że podjęliśmy wszelkie starania, aby udostępnione przez Państwa dane były zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawionych, zniszczeniem i utratą.

6. W przypadku uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt na dane kontaktowe:
Biuro Kadr i Administracji
Fabryka Aparatury Elektromechanicznej Fanina S.A.
ul. Jasińskiego 18, 37-700 Przemyśl
tel.: (16) 676 56 00, fax: (16) 676 56 15,
e-mail: info@fanina.pl