Elektrohamulec TYP EH-160

Elektrohamulec EH160

BUDOWA I ZASTOSOWANIE:

Elektrohamulec EH160 jest przeznaczony do hamowania obracającego się wału. Jego działanie opiera się na elektromagnesie przyciągającym do siebie dwie metalowe tarcze, pomiędzy którymi znajduje się bezazbestowa okładzina cierna. Przeznaczony jest wyłącznie do pracy na sucho. Instalując i użytkując elektrohamulec w miejscu docelowym należy zwracać uwagę, aby nie zabrudzić powierzchni ciernych olejem, smarem lub inną substancją zmniejszającą tarcie, gdyż zdecydowanie obniży to moment hamujący.

Powierzchnie stalowe są zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie. Urządzenie jest wyposażone w sprężynę powrotną, która zapewnia rozłączenie hamulca w chwili wyłączenia zasilania. Szczelina przy tarczy ściernej powinna mieć szerokość między 0,2 - 0,5mm, gdy hamulec nie jest zasilany.

Cewka elektrohamulca stanowi istotne obciążenie indukcyjne dla układu ją zasilającego – nagłe przerwanie przepływu prądu przez cewkę wywoła napięcie wsteczne na jej zaciskach. W celu zabezpieczenia cewki przed przebiciem elektrycznym, układ zasilający powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie wygaszające wsteczne impulsy napięcia (np. dioda półprzewodnikowa).
 

Istnieje również możliwość wykonania elektrohamulców na indywidualne
zamówienie o parametrach ustalonych przez Klienta.

 

Szczegółowe dane techniczne na załączonej karcie katalogowej.