Szukaj
Close this search box.

Usługi wzorcowania przekładników

AKREDYTOWANE LABORATORIUM WZORCUJĄCE

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej „FANINA” S.A.

Nr AP 187

Informujemy, że Laboratorium Wzorcujące F.A.E. „FANINA” S.A., uzyskało w dniu 6 maja 2019 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji wg Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wzorcowania przekładników prądowych (niskiego napięcia).

Zakres działalności laboratoryjnej obejmuje wzorcowanie przekładników prądowych metodą mostkową w zakresie pomiarowym (5 ÷ 5000)A znamionowego prądu pierwotnego, polegające na wyznaczeniu błędów prądowych i błędów kątowych oraz stwierdzeniu zgodności otrzymanych wyników pomiarów z wymaganiami Normy PN-EN 61869-2:2013, Tabela 201 i 202.

Informujemy, iż nasze Laboratorium zarządza wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji działalności laboratoryjnej. Wszystkie te informacje są traktowane jako poufne i są objęte właściwą ochroną.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami: