Dołącz do Nas

    SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ MOŻESZ ZWIĄZAĆ Z NAMI !

 

Podpowiadamy czym przede wszystkim powinni wyróżniać się poszukiwani przez nas specjaliści:

 

  • posiadać rozeznanie w technologiach i konstrukcjach z branży mechanicznej, elektrotechnicznej, elektronicznej lub materiałowej,
  • być komunikatywnym, ambitnym, lubić wyzwania i realizować własne pomysły,
  • biegle posługiwać się komputerem PC,

 

Jeżeli masz właśnie to coś - zapraszamy do naszego grona !

  

Sprawdź aktualne oferty pracy w menu po lewej stronie i złóż aplikację.

 

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z treścią Zakładki „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” i treścią klauzuli o ochronie danych osobowych oraz umieszczenie jej w stopce CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez F.A.E. FANINA S.A.  w Przemyślu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  art.6 ust.1 lit. f RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).”

Warunki przetwarzania danych osobowych:
Twoje dane osobowe tj. imię , nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, informacje o wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa pracy, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Przesłanie dodatkowych danych osobowych, w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy (np. wizerunek, telefon, email), stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez F.A.E. „FANINA” S. A. w Przemyślu. Nie będziemy powierzać twoich danych innym podmiotom ani poddawać ich zautomatyzowanemu profilowaniu. Po zakończeniu rekrutacji twoje dokumenty zostaną trwale zniszczone.

Jeżeli chcesz, abyśmy uwzględniali twoją kandydaturę nie tylko tym razem, ale również dla celów przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez F.A.E. FANINA S.A.  w Przemyślu na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z  art.6 ust.1 lit. f RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji będziemy przechowywać nie dłużej niż 12 miesięcy pod warunkiem, że wcześniej nie wycofasz swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie twoje dokumenty zostaną trwale zniszczone.