Odbiorcy

ODBIORCAMI naszych wyrobów są firmy produkcyjne, usługowe i handlowe. Firmy produkcyjne kupują u nas części i podzespoły do własnych wyrobów, firmy usługowe zaopatrują się u nas w części konieczne do realizacji świadczonych usług serwisowych i naprawczych, natomiast firmy handlowe zaopatrują w nasze wyroby mniejsze firmy usługowe i odbiorców indywidualnych.

Pod względem funkcjonalnym nasze wyroby należą do trzech grup:

  1. Elektrotechnika siłowa -  główne wyroby z tej grupy to elektromagnesy, cewki, hamulce elektromagnetyczne.
  2. Podzespoły dla taboru szynowego. Główne nasze wyroby to sprzęgi ogrzewania ZW1, ZW2 zgodne
    z normą UIC 552, między innymi gniazdo sprzęgu, skrzynka rozgałęźna, osłona ASO oraz różnego rodzaju wtyczki z kablem. Producentom taboru oferujemy również specjalistyczne zbiorniki różnych typów, z pełnym osprzętem. Ostatnią grupą są tutaj oferowane przez nas usługi regeneracji
    i modernizacji sprzęgów kolejowych.
  3. Elektrotechnika pomiarowa - aparaty pomiarowe umożliwiające pomiary dużych prądów w sieciach energetycznych. Wyroby z tej grupy to przekładniki prądowe niskiego napięcia, różnych zastosowań.

W bocznych zakładkach znajdą Państwo bardziej szczegółówe informacje o poszczególnych grupach naszych odbiorców oraz wyrobach i usługach dla nich przeznaczonych. Jeśli prezentowane zastosowania naszych wyrobów są bliskie Państwa wymaganiom, ale nie do końca im odpowiadają - prosimy o KONTAKT. Większość naszych dzisiejszych wyrobów powstała właśnie we współpracy z naszymi Klientami.

ZAPRASZAMY!