Zarząd

Prezes Zarządu

Witosław Sobieraj

tel: +48 16 676 56 00

fax +48 16 676 56 15

e-mail: sekretariat@fanina.pl

PL